Nieuwe functies die het je nog makkelijker maken

Door: Twan van Zandvoort, 10 februari 2017

Posten met aandacht op het dashboard
Wanneer er posten worden geboekt op “Nog te ontvangen facturen” wanneer er een factuur of bonnetje mist, dan is dat voortaan direct te zien op het dashboard.

Periodekeuze voor grafieken
Op het dashboard kan worden gekozen voor welke perioden de gegevens in de grafieken worden getoond.  Hiervoor zijn rechtsboven twee selectievakjes (van – t/m) beschikbaar.
Via de persoonlijke instellingen kan ook worden vastgelegd welke perioden standaard moeten worden opgenomen in de grafieken. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gekozen voor de periode ‘januari’ t/m de ‘vorige periode’ zodat de gegevens van de huidige (incomplete) periode nog niet worden getoond.

In de vorige versie werden de grafieken van het dashboard pas getoond als alle gegevens waren opgehaald en berekend. Vanaf deze versie worden de grafieken één voor één opgebouwd en op het scherm getoond. Tijdens het opbouwen van het dashboard kan al de door u gewenste menuoptie worden gekozen, u hoeft dus niet meer te wachten tot het dashboard compleet is.

Opvragen facturen vanuit te ontvangen/te betalen posten.
Vanuit de overzichten ‘Te ontvangen van klanten’ en ‘Te betalen aan leveranciers’ op het dashboard kan nu rechtstreeks worden ingezoomd op de onderliggende facturen.

Relatiebeheer
Onder Relaties zijn enkele nieuwe menuopties aanwezig:
– Bedrijven: Hier worden alle klanten en leveranciers getoond en kunt u bovendien bedrijven registreren die (nog) géén klant of leverancier zijn. Per bedrijf kunnen bovendien meerdere contactpersonen worden toegevoegd.
– Contactpersonen: hier kunt u gegevens van contactpersonen registreren en opvragen.
– Functies: hier kunt u verschillende functies vastleggen die u kunt toewijzen aan een contactpersoon.
Later zal er een App beschikbaar komen waarin deze gegevens weer te raadplegen zullen zijn.

Bijlage meesturen met betalingsherinnering
Aan lay-outs van het type ‘Aanmaning’ of ‘Herinnering’ is een extra tabblad ‘Bijlagen’ toegevoegd. Hierdoor is het mogelijk geworden om een algemene bijlage toe te voegen bij het mailen van herinneringen en aanmaningen.

Kopiedocument van betalingsherinnering opslaan
Het was al mogelijk om kopiedocumenten van verkoopfacturen aan te maken. Voortaan kunnen ook voor Aanmaningen kopiedocumenten worden aangemaakt. Deze optie is alleen beschikbaar als u kiest voor het mailen van een of meer aanmaningen of voor het afdrukken van een aanmaning voor één klant. Bij het afdrukken van aanmaningen voor meerdere relaties tegelijk zal de optie niet beschikbaar zijn.