Disclaimer

Actievoorwaarden ElkeDagBij “60 dagen gratis aan de slag met ElkeDagBij” (via Facebook).

Organisator van de actie is ElkeDagBij B.V. KvK-nummer: 53480937.

Inschrijving staat open voor personen, woonachtig in Nederland, die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. De inschrijving is verbonden aan het e-mailaccount waarmee de deelnemer zich via Facebook heeft ingeschreven.

De actie en het aanbod “60 dagen gratis aan de slag met ElkeDagBij” zoals omschreven op de website van ElkeDagBij: http://www.elkedagbij.nl/start/

De actie loopt van zaterdag 7 november 2015 tot en met donderdag 31 december.

Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Facebook die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden.

Het e-mail adres dat verbonden is aan de actie zal gebruikt worden om contact op te nemen met de deelnemer omtrent de actie. Verder krijgt de deelnemer afzonderlijk een eenmalige mailing met daarin het aanbod zich in te schrijven voor de nieuwsbrief van ElkeDagBij. Het e-mail adres, dan wel de persoonsgegevens, van de deelnemer zal/zullen niet aan derden worden verstrekt.

De actie is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. De actie is niet op naam overdraagbaar.

ElkeDagBij B.V. behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

ElkeDagBij of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijk vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van ElkeDagBij (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van ElkeDagBij. Daarnaast kan ElkeDagBij geen garantie afgeven dat de website of Facebook pagina altijd ter beschikking staan voor het gebruik hiervan.

Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van ElkeDagBij. Daarbij verleent u toestemming voor verwerking van jouw gegevens. De gegevens die ElkeDagBij verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld.

Op deze actie en alle met de actie verband houdende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. ElkeDagBij behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situatie waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.